ODI-Case-Allmannyttan-gif-kapad.gif
 

Förenkling i flera led

 
 

Uppdraget

Prognoscentret är marknadsledande i norden för marknadsanalyser inom bygg- och fastighetsbranschen. Typiskt för Prognoscentrets kunder är att de är beroende av byggandet för sin verksamhet, exempelvis byggvaru- eller inredningsleverantörer.

Prognoscentret har funnits sedan 1978. Man har den djupaste branschkunskapen, den mest omfattande analysdatan och sannolikt de mest välmeriterade analytikerna inom sitt kompetensområde. Dessvärre framkom det här inte tillräckligt tydligt på Prognoscentrets webbplats. Prognoscentret ville därför ta ett rejält omtag och forma en webbplats som förtydligade den övergripande verksamheten och de strategiskt viktigaste tjänsterna.

Till uppdraget hörde också att förnya Prognoscentrets sätt att utrycka sig, både visuellt och språkligt. One Day ansvarade för hela processen från digital strategi till utvecklingen av en färdig webbplats.

 

Kund: Prognoscentret AB
Projektmedlemmar: Albert Lannerstad, Ivica Prgomet, Jonas Engkvist, Måns Wikström
Webbplats: www.prognoscentret.se
Nyckelord:Digital strategi, Interaktionsdesign, UX, Visuell design

Allmannyttan-1.jpg
 

Digital strategi

Det digitala strategiarbetet fokuserades kring tre huvudsakliga frågeställningar. Vad är unikt för prognoscentret? Hur strukturerar vi Prognoscentrets breda repertoar av tjänster på ett sätt som möter målgruppens förväntningar?  Hur bemöter vi potentiella kunder och etablerar kontakt för vidare dialog?

Prognoscentrets unicitet visade sig bestå i kombinationen av unika data, expertis inom analys och metodologi och en djup branschkunskap. Att beskriva just den kombinationen och hur det hjälper kunderna att fatta kloka beslut, var något vi ville fokusera på i beskrivningen av Prognoscentrets verksamhet.

Ett omfattande arbete fokuserades kring att strukturera tjänsteutbudet, som slutligen kunde klustras till tre övergripande tjänsteområden - för att ge en tydlig överblick över hela tjänstespektrat. Som komplement till den mer övergripande beskrivningen ville vi lyfta fram specifika frågeställningar - för att beskriva konkreta värden av Prognoscentrets tjänster i direkt anknytning till målgruppens behov.

I strategiarbetet blev det också tydligt att Prognoscentrets kunder har varierande behov och förutsättningar, beroende på vilken kontext och vilket branschsegment man är verksam i. Med tydliga branschingångar och genom att lyfta fram olika specialistkompetenser ville vi bjuda in till dialog och visa att Prognoscentret kan just deras bransch. 

 
 
 

Användarupplevelsen

Oavsett om besöket var första mötet med Prognoscentret, eller om det handlade om att hitta kontaktuppgifter till en specifik medarbetare - ville vi att användaren skulle bli välkomnad och sluta upplevelsen med en skön känsla.

Struktureringen av webbplatsen handlar mycket om att matcha en fragmenterad resa. Användarna ska alltid få ta del av essensen i det Prognoscentret vill kommunicera, oavsett varifrån de kommer in och hur de väljer att fortsätta sin navigering. Det handlar också om att bjuda in till dialog utifrån de behov de förväntas ha just där och då. 

Målet är att varsamt, men utan ambivalens, leda användaren vidare till nästa steg i Prognoscentrets berättelse om vilka de är och vad de erbjuder. Oavsett vilken väg användaren tar genom Prognoscentrets webbplats ska två saker alltid ha uppfyllts: insikten att Prognoscentret möter branschens behov, och möjligheten att ta kontakt för vidare dialog.

 
 

Visuell design

I grunden baseras den visuella designen på ett antal kärnvärden som genomsyrar hela den nya identiteten inklusive webbplatsens utformning. Till att börja med är den nordiska förankringen viktig i ett globalt perspektiv. Detta har vi tagit tillvara på i alla aspekter av designen, från valet av färger till bildmaneret.   

Eftersom Prognoscentret väljer att inte tävla med pris utan kvalité signalerar designen exklusivitet och trovärdighet. 

Logotypen utgörs av både en symbol och en ordbild, där symbolen kan användas separat när hela namnet inte kan eller behöver skrivas ut. Färgerna i logtypen är i grunden ett arv från den gamla identiteten, som vi har valt att ta med oss för att skapa en brygga mellan den gamla och nya identiteten. Dock har den cerise färgen fått både en mer framträdande roll och en skarpare ton.

Ett illustrationsmanér och ett 20-tal ikoner togs fram för att kunna bildsätta de tjänster och produkter som Prognoscentret erbjuder. Maneret hämtar sin inspiration från ritningar då produkten som Prognoscentret säljer i många fall leder till byggnadsbeslut. 

 

 
There are no items to display from the selected collection.