En långsiktigt förädlad mötesplats

 
 

Uppdraget

SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) har i uppdrag att bidra till en positiv utveckling av hyresrätten och bostadsföretagens verksamhet. Uppdraget kräver en genomtänkt mötesplats på webben, för 300 representerade medlemsföretag med varierande förutsättningar och behov.

Under 2009 beslutade man att ta fram en ny webbplats, i samband med övergången till Sharepoint. ONE DAY fick då i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil och har sedan dess haft förmånen att vara med och forma webbplatsen till det den är idag.

 

Kund: SABO
Projektmedlemmar: Ivica Prgomet, Jonas Engkvist
Webbplats: www.sabo.se
Nyckelord: Interaktionsdesign, Grafisk design, Responsivitet, Sharepoint

 
 

Digital identitet

Det finns en speciell utmaning i att arbeta med en digital identitet under längre tid. Samtidigt som nya tekniska möjligheter hela tiden dyker upp behöver grundvisionen bibehållas och förvaltas. Vår strategi genom åren har varit att göra enkla anpassningar med tonvikt på funktionalitet samt att hela tiden renodla funktion och design.

Målsättningen har samtidigt varit att göra kontinuerliga anpassningar så enkelt som möjligt i en webbplats med stort innehåll, utan att komplicera det dagliga arbetet för vare sig användare eller webbredaktörer.

 
 
 

Användarnyttan

Tidigt identifierades utbildning och trycksaker som nyckelfunktioner för SABOs webbplats. En stor del av SABO:s affär ligger i att hålla utbildningar och tillhandahålla relevanta trycksaker för medlemsföretagen. Ungefär 60% av SABO:s utbildningstillfällen bokades via webbplatsen, något som naturligtvis gjorde smidiga bokningsförfaranden och köpflöden viktiga för SABO:s affär.

När SABO planerade att byta bokningssystem för utbildning, fick vi uppdraget att designa om utbildningssidorna och förenkla beställarprocessen. Uppdraget skulle harmonisera med den långsiktiga strategin, att mer fokuserat driva trafik till utbildningssidorna för att öka försäljningen.

Även webbshopen för trycksaker har genomgått flera omgörningar av produktpresentationer och köpflöden. Sedan första revisionen av webbplatsen, som genomfördes 2011, har försäljningen av trycksaker ökat med 120%.

 
SABO-statistik.png
 
 

Nya krav från användarna

Under 2014 hade allt fler insett behovet av att göra webbplatsen tillgänglig för olika plattformar. ONE DAY fick i uppdrag att göra webbplatsen responsiv för att möta det stadigt ökande antalet besökare från andra plattformar, som smarta mobiler och läsplattor.

Utgångspunkten i det arbetet var att behålla det omfattande innehållet så intakt som möjligt och varsamt forma en responsivitet som tar hänsyn till användarnas etablerade sätt att interagera med webbplatsen.

 
There are no items to display from the selected collection.