ODI-Case-Allmannyttan-gif-kapad.gif
 

En digitaliserad fastighetsbransch

 
 

Uppdraget

SABO har tillsammans med BoIT utvecklat ett API, en öppen standard för kommunikation mellan IT-system hos anslutna bostadsbolag. Fast-API sänker utvecklingskostnaderna och gör det  möjligt att utveckla tjänster som fungerar oberoende av vilket fastighetssystem de enskilda medlemsföretagen använder.

Med Fastmarket ville SABO skapa en konkurrensutsatt marknadsplats för digitala tjänster inom fastighetsbranschen. Fastmarket.se skulle också förklara nyttan med Fast-API och värdet för involverade målgrupper.

One Day ansvarade för hela processen från digital strategi till utvecklingen av en färdig digital marknadsplats.

 

Kund: SABO
Projektmedlemmar: Albert Lannerstad, Ivica Prgomet, Jonas Engkvist, Måns Wikström
Webbplats: www.fastmarket.se
Nyckelord:Digital strategi, Interaktionsdesign, Visuell design

 

Digital strategi

I det digitala strategiarbetet definierades webbplatsens syfte, kommunikativa målsättningar och identifierade målgruppers drivkrafter och förutsättningar. 

Det övergripande syftet med Fast-API och FastMarket är underlätta digitaliseringen av fastighetsbranschen. För att lyckas med det behöver en tillräckligt stor del av medlemsföretagen välja att implementera Fast-API, och på så vis stärka förutsättningarna för en konkurrensutsatt marknad.

Flera utmaningar identifierades. En av dem var pedagogisk -  en stor del av målgruppen saknar den tekniska bakgrunden som krävs för att ta till sig värdet av ett gemensamt API. En mer praktisk utmaning låg i att SABO inte ville lägga för mycket tid och kraft i att administrera fastmarket.se. Ambitionen var att erbjuda en plattform där utbudet av tjänster växer och låter  bostadsföretag och IT-leverantörer göra upp affärer på egen hand.

 
 
 

Interaktionsdesign

För att tydliggöra den faktiska nyttan med Fast API tog vi fram en pedagogisk modell som förklarar tekniken och det värde det genererar för både fastighetsbranchen, hyresgäster och IT-leverantörer.

För att minska SABOs administrativa arbete valde vi att skapa en separat portal där anslutna IT-leverantörer kan lägga upp och administrera sina produkter på egen hand. 

Genom möjligheten att föreslå nya produkter ville vi öka engagemanget och öka möjligheterna till nya affärer mellan fastighetsbranschen och IT-leverantörer. 

 
 

Visuell design

Ett av ingångsvärdena för FastMarket var att det skulle finnas en igenkänning med allmanyttan.se, en av SABOs tidigare webbplatser. På samma sätt skulle FastMarket som varumärke hålla en låg profil. FastMarket skulle stå på egna ben, men samtidigt inte vara ett etablerat kommersiellt varumärke.

Framtoningen skulle vara professionell och förtroendeingivande. Känslan landade i en enkel men ändå relativt strikt framtoning, med ambitionen att förmedla trygghet och trovärdighet. 

Färgerna ska associeras till teknik och seriositet. De ska stå i relation till SABO:s egna färger och andra webbplatser som SABO står bakom, till exempel allmännnyttan.se.  

Logotypen utgörs av en enkel ordbild, just för att undvika för mycket varumärkesbyggande. Typsnittet är samma som för allmännyttan.se, Proxima Nova.

Ett illustrationsmanér formades som komplement till det typsnitt och den färgskala som fungerar som identitetsbärare på webbplatsen. Maneret används för att förklara Fast-API och fördelarna med en digital marknadsplats för fastighetsbranschen.

 
There are no items to display from the selected collection.