Bygg-topbild.jpg
 

Branschkoll för Byggsverige

 
 

Uppdraget

Svensk Byggtjänst har funnits sedan 1934. I Byggsverige är man den naturliga källan för byggproffs som söker information om exempelvis lagar, regler och teknik. En av de digitala tjänster man erbjuder är Omvärldsbevakning.

Den tidigare versionen av Omvärldsbevakning gjordes 2010 och tjänsten hade sedan dess vuxit organiskt. Tidigare sågs den digitala tjänsten också mer som ett komplement till besöksarbetet med informatörer ute på fältet.

I och med en omgörning under 2014 fick One Day nöjet att bidra med interaktionsdesign och visuell design. Målsättningen var att utveckla tjänsten till ett verktyg som ska kunna stå på egna ben och driva affärsnytta.

 

Kund: Svensk Byggtjänst
Projektmedlemmar: Charli Kasselbäck, Ivica Prgomet, Jonas Engkvist
Webbplats: www.omvarldsbevakning.byggtjanst.se
Nyckelord: Tjänstedesign, Interaktionsdesign, Visuell design, Responsivitet, Digital Onboarding

 
 

Behovsstyrt informationsflöde

Byggtjänst Omvärldsbevakning är en tjänst där användaren själv har stora möjligheter att anpassa och strukturera innehållet utifrån sina egna preferenser.

En av nyheterna i och med omgörningen är att användaren nu kan anpassa artikelflödet utifrån egna verksamhetsområden. Med en övergripande filtrering och färgkodad markering av artiklarnas områdestillhörighet kan informationsflödet justeras utifrån egna preferenser.

Ambitionen var att erbjuda möjligheten till personliga anpassningar, utan att tvinga till onödiga inställningar för den som inte önskar det.

 
 
 

Skräddarsydd bevakning

En stor nyhet är bevakningsfunktionen, där användaren kan finjustera och sätta upp personliga bevakningsflöden utifrån verksamhetsområden och ett stort antal ämnesorienterade nyckelord. Användaren kan också välja att få dagliga eller veckovisa notifieringar om nya artiklar via sms eller e-post.

Utmaningen här var att ta fram ett enkelt och intuitivt sätt att sätta upp och justera bevakningar, utan att göra avkall på möjligheten till detaljerade finjusteringar för ett verkligt relevant bevakningsflöde till användarens specifika intressen.

 
 
 

Playtjänster

I och med omgörningen av Omvärldsbevakning valde man också att inkludera en egen playkanal. Här återfinns logiken i att låta användaren orientera sig med utgångspunkt i samma ämnesområden som gäller för artikelflödet. Samtidigt skapas en kontext som erbjuder en behaglig tittarupplevelse där användaren enkelt kan röra sig mellan relevanta klipp.

Responsivitet

Omvärldsbevakning fungerar lika bra i mobilen eller läsplattan som på datorn. Utifrån målgruppens mediavanor var det en självklarhet med responsivitet. I en digital tjänst med stora möjligheter till personliga inställningar, filtreringar och notifieringar innebär det här andra utmaningar än mer generella webbplatser.

En utmaning var att erbjuda användaren sätt att navigera och göra inställningar på mindre skärmytor utan att  ta för mycket plats och stjäla uppmärksamhet från tjänstens faktiska innehåll. Lösningen lutar sig mycket mot ett konsekvent ikonspråk och utfällbara inställnings- och navigeringsmöjligheter.

Digital onboarding

Omvärldsbevakning är en digital tjänst som ska generera affärer och därmed kräver betalande användare. Det kräver en balans mellan att erbjuda gratis material som skapar intresse, driver trafik, och gör tjänsten begriplig -  och att låsa tillräckligt mycket material för att betalande användare ska känna ett värde i att köpa tjänsten.

I Byggtjänst Omvärldsbevakning finns subtila markeringar av låst material, tillsammans med ytor för att beskriva de delar av tjänsten som icke betalande användare inte har tillgång till. Målsättningen var att skapa dialoger där tjänsten på ett pedagogiskt och välkomnande sätt beskriver värdet och fördelarna med tjänsten, och samtidigt erbjuder enkla vägar till att bli betalande användare.

 
There are no items to display from the selected collection.