ODI-Case-Allmannyttan-gif-kapad.gif
 

att äga ett begrepp

 
 

Uppdraget

Under hösten 2014 utvecklades idén att ta fram en helt ny webbplats för allmännyttan i syfte att både äga begreppet och samtidigt ladda det med positiva värden. SABO, Sveriges allmännyttiga Bostadsföretag, ville stärka sina medlemsföretag genom att öka förståelsen för vad allmännyttan tillför samhället i stort.

För allmännyttan.se fick One Day i uppdrag att ansvara för hela processen från digital strategi till design, produktion av rörligt material och utveckling. 

 

Kund: SABO
Projektmedlemmar: Albert Lannerstad, Charli Kasselbäck, Ivica Prgomet, Markus Olsson, Måns Wikström
Webbplats: www.allmannyttan.se
Nyckelord:Interaktionsdesign, Visuell design, Responsivitet

Allmannyttan-1.jpg
 

Digital strategi

I ett antal workshops definierades de kommunikativa utmaningarna och den målgrupp som allmännyttan riktar sig till. Allmännyttan är ett omdiskuterat begrepp och många har högt ställda förväntningar som inte alltid kan efterlevas. Det är också ett politiskt laddat begrepp. Gemensamt för de huvudsakliga målgrupperna är att de på ett eller annat sätt är politiskt aktiva.

Ganska snart stod det klart att den nya webbplatsen på ett realistiskt sätt behövde återspegla allmännyttans kombination av samhällsansvar och affärsmässighet. Allmännyttan ska förmedla en stolthet inför det man åstadkommit, men också inspirera till utveckling och nytänkande.

Det framkom även att många har dålig koll på vad allmännyttan egentligen är och står för. Därför blev det viktigt att pedagogiskt förklara hur allmännyttan kom till och hur allmännyttiga bostadsföretag fungerar.

 
 
 

Interaktionsdesign

Allmännyttan.se är en levande webbplats där ambitionen är att den kontinuerligt ska fyllas med nya inspirerande och affärsnyttiga projekt. Med en levande startsida är ambitionen att erbjudan något av ett smörgåsbord av intressanta exempel.

Att stödja användarna i att hitta relevanta exempel var en av utmaningarna vi brottades med. Möjligheten att sortera utifrån intresseområden eller geografisk anknytning blev slutgiltiga lösningen där vi leder användarna in till projekt som möter just deras specifika situation och intressen. 

Historiebeskrivning blev ett viktigt grepp i att förmedla samhällsansvaret och ingjuta en stolthet inför det allmännyttan har åstadkommit genom åren. Genom tidslinjer som skär genom olika spår i allmännyttans historia kan användare få både en överblick och i vissa fall gå in på djupet. En vertikal uppställning ger också en god följsamhet i responsiva lägen.

 
 

Visuell design

En grundförutsättning för Allmännyttans visuella identitet var att inte etablera ett kommersiellt varumärke. Eftersom SABO står bakom allmännyttan var det viktigt att skapa synergier snarare än konkurrens mellan de båda identiteterna. Målet var att låta begreppet allmännytta fyllas med inspiration, medmänsklighet och värme.

Känslan i webbplatsen skulle förmedla en dokumentär och personlig ton. Lösningen landade i ett lättsamt, naturligt och bilddrivet förhållningssätt. Allmännyttan ska kännas trovärdig, men samtidigt visionär - den ska användas självförtroende och egen övertygelse. 

Färgerna går i den varma delen av skalan, för att harmoniera med den övergripande känsla vi vill förmedla och som kontrast till SABOs egna färger. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till var att hitta en färgskala som inte associeras till en politisk färg.

Logotypen är medvetet nedtonad, just för att undvika ett för starkt varumärkesbyggande. Valet föll på en enkel ordbild, baserad på det typsnitt som valts för rubriker på webbplatsen, Proxima Nova. 
 


Bildvalen är dokumentära. I samarbete med Centrum för Näringslivshistoria kunde vi använda en stor mängd historiska bilder, något som förstärkte bildspråkets verklighetsanknytning ytterligare.

Ett illustrationsmanér formades som komplement till det typsnitt och de bilder som fungerar som identitetsbärare på webbplatsen. Maneret används för att lyfta fram statistik och övrig informationsgrafik, men också i den animerade film som tagits fram för att förklara allmännyttan.

 

 
There are no items to display from the selected collection.